ارتباط با ما

دفتر مرکزی : تهران ،بزرگراه مدرس ،تقاطع خیابان مطهری ،ساختمان فرگون، شماره 60 طبقه اول

تلفن: 8839408 -8839407 فکس : 8839594
ساختمان کیمیا پژوه