بخش صادرات گیاهان دارویی

گیاهان دارویی کیمیا پژوه به واسطه برخورداری از منابع ویژه در ایران ، امارات و آلمان در زمینه صادرات گیاهان دارویی و غذایی نیز فعالیت دارد . در این زمینه می توان از موارد زیر به عنوان نمونه یاد کرد :

انواع صمغهای گیاهی شامل انواع کتیرای مفتولی نمره  (۳،۲،۱ ) و کتیرای خرمنی ( ۲۸،۲۷ ) ، صمغ گیاه باریجه و صمغ وشاء و… پودر عصاره شیرین بیان ، انواع زعفران مرغوب ثعلب ، سقز ، گلرنگ و…

سرزمين ايران با داشتن منابع غني گياهي، گستره متنوعي از گياهان دارويي را در خاك خود جاي داده است.

كيميا پژوه بر اين باور است كه با عرصه مناسب ايـــــن نعمت خــدادادي به مصـرف كــنندگان خـــــارجي ميتوان بــه جـــايگاه قـدرتمندي در بــــــازار بين الــملـلي دست يـافت. در ايــــن راستا، شركت افـتخار دارد بـــه عنــوان صــادركننده گيــاهان دارويي و صـمغهاي گيـاهي،صادرات کتیرا با كيفيت مناسب، يكي از تـامين كنندگــان مــواد اوليه كارخانه اي، دارويي و آرايـشي-بهداشتي در اروپـا بوده و روز به روز برقدرت صادراتي خود بيفزايد.

 

Pharmaceutical Herbs: KimiaPajooh also via it ‘s special sources in Islamic Republic of IRAN,UAE & GERMANY would be actively ready for exporting pharmaceutical and nutritious herbs to all over the world.Herbals such as: different kinds of Gums, Tragacanth-Ribbon No. (1,2,3),Flake (27,28),Galban (Ferulla gomosa), Ammonicam gum(Dorema Ammonicum),Liquorice powder, different types of Saffron, Vanila (planifolia), Terbantine or Mostic,Carthamus tinctorius and Safflower,etc..