بخش مواد اولیه طبیعی

کیمیا پژوه در راستای ارتباط با صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی ، آمادگی خود را جهت واردات موا اوليه طبیعی مورد نیاز بخشهای مختلف به ویژه صمغ عربی تهیه شده به روش SPRAY DRIED و صمغ استري CEROGA اعلام می دارد.

این شرکت در این زمینه موفق به اخذ نمایندگی از شرکت آلمانی ROEPER با بیش از ۱۰۰ سال قدمت -که از معتبرترین تامین کنندگان مواد اولیه طبیعی در تمام دنیاست – شده است.